530.321 (16W) Praktische Grammatik 2 Slowenisch: Verb (= LA neu: Kurs 6, SLF.004)

Wintersemester 2016/17

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
05.10.2016 12:00 - 14:00 N.0.27 On Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV Nummer Südostverbund
SLF04001UL
LV-Titel englisch
Practical Grammar 2: Slovene: Verb
LV-Art
Kurs (prüfungsimmanente LV )
Semesterstunde/n
2.0
ECTS-Anrechnungspunkte
3.0
Anmeldungen
9 (30 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache
Slowenisch
LV-Beginn
05.10.2016

Zeit und Ort

Liste der Termine wird geladen...

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Študenti obvladajo morfologijo slovenskega glagola ter so seznanjeni z glagolskimi  slovničnimi kategorijami,  jih znajo prepoznavati in določati. Znajo uporabljati glagolski vid in čase. Zavedajo se sintaktične vloge  glagola(zgradba prostega stavka) ter poznajo razlike med slovenščino in nemščino predvsem pri rabi časov in načina ter položaja polnopomenske glagolske oblike v povedi.

Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools

Delo s slovarjem in priročniki.

Prepoznavanje glagolskih oblik, kategorij in vloge ob izbranih besedilih. Tvorba lastnih besedil.

Frontalna razlaga, samostojno delo na podlagi izbranega gradiva; delo v parih, v skupinah, individualno - domače delo.

Inhalt/e

Glagol - pomen in vloga

Glagolske oblike

Glagolske kategorije (z morfologijo), s poudarkom na rabi časov in glagolskem vidu. Zgradba prostega stavka; naslonski niz.

Raba 

Tvorba lastnih besedil

Literatur

Priporočila in priročniki po dogovoru, med njimi:

J. Toporišič, Slovenska slovnica

Novejši jezikovni priročniki - slovarji, slovnice in specializirana dela o slovenskem glagolu

Intendierte Lernergebnisse

Študenti obvladajo morfologijo slovenskega glagola ter so seznanjeni z glagolskimi  slovničnimi kategorijami,  jih znajo prepoznavati in določati. Znajo uporabljati glagolski vid in čase. Zavedajo se sintaktične vloge  glagola(zgradba prostega stavka) ter poznajo razlike med slovenščino in nemščino predvsem pri rabi časov in načina ter položaja polnopomenske glagolske oblike v povedi.

Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools

Delo s slovarjem in priročniki.

Prepoznavanje glagolskih oblik, kategorij in vloge ob izbranih besedilih. Tvorba lastnih besedil.

Frontalna razlaga, samostojno delo na podlagi izbranega gradiva; delo v parih, v skupinah, individualno - domače delo.

Inhalt/e

Glagol - pomen in vloga

Glagolske oblike

Glagolske kategorije (z morfologijo), s poudarkom na rabi časov in glagolskem vidu. Zgradba prostega stavka; naslonski niz.

Raba 

Tvorba lastnih besedil

Literatur

Priporočila in priročniki po dogovoru, med njimi:

J. Toporišič, Slovenska slovnica

Novejši jezikovni priročniki - slovarji, slovnice in specializirana dela o slovenskem glagolu

Prüfungsinformationen

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Prüfungsmethode/n

Pisni izpit ob koncu tečaja

Upošteva se sodelovanje pri pouku ter ocena domačega dela

Prüfungsinhalt/e

Gl.  vsebino tečaja. 

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

Vsaka naloga v izpitni poli pokriva eno izmed obravnavanih področij, zato velja za uspešno opravljen izpit, da mora biti vsaka naloga rešena za pozitivno oceno.

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

 • Bachelor-Lehramtsstudium Bachelor Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 428, Version: 15W.2)
  • Fach: Sprachausbildung 2 (AAU, KFUG) (Pflichtfach)
   • SLF.004 Kurs 6 ( 2.0h KS / 3.0 ECTS)
    • 530.321 Praktische Grammatik 2 Slowenisch: Verb (= LA neu: Kurs 6, SLF.004) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
     Absolvierung im 4. Semester empfohlen
 • Bachelorstudium Slawistik (SKZ: 650, Version: 05W.4)
  • Fach: Spezielle Sprachausbildung (Slowenisch) (Pflichtfach)
   • Modul: Sprachbeherrschung (Slowenisch)
    • Praktische Grammatik 2 (Slowenisch) ( 2.0h KU / 3.0 ECTS)
     • 530.321 Praktische Grammatik 2 Slowenisch: Verb (= LA neu: Kurs 6, SLF.004) (2.0h KS / 3.0 ECTS)
 • Erweiterungscurriculum Slawistik (Version: 15W.1)
  • Fach: Slawistik (Pflichtfach)
   • Sprachkurse im Umfang von 9 ECTS ( 0.0h KU / 9.0 ECTS)
    • 530.321 Praktische Grammatik 2 Slowenisch: Verb (= LA neu: Kurs 6, SLF.004) (2.0h KS / 3.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Sommersemester 2022
 • 530.321 KX Praktische Grammatik 2 (Systematisierung 2) Slowenisch: Verb (= LA neu: Kurs 6, SLF.004) (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2021
 • 530.321 KX Praktische Grammatik 2 (Systematisierung 2) Slowenisch: Verb (= LA neu: Kurs 6, SLF.004) (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2020
 • 530.321 KX Praktische Grammatik 2 (Systematisierung 2) Slowenisch: Verb (= LA neu: Kurs 6, SLF.004) (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2019
 • 530.321 KS Praktische Grammatik 2 (Systematisierung 2) Slowenisch: Verb (= LA neu: Kurs 6, SLF.004) (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2018
 • 530.321 KS Praktische Grammatik 2 (Systematisierung 2) Slowenisch: Verb (= LA neu: Kurs 6, SLF.004) (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2015/16
 • 530.321 KS Praktische Grammatik 2 Slowenisch: Verb (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2014/15
 • 530.321 KU Praktische Grammatik 2 Slowenisch: Verb (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2013/14
 • 530.321 KU Praktische Grammatik 2 Slowenisch: Verb (2.0h / 3.0ECTS)
Sommersemester 2013
 • 530.321 KU Praktische Grammatik 2 Slowenisch: Substantiv (2.0h / 3.0ECTS)