530.406 (16S) Interaktionsdidaktik

Sommersemester 2016

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
01.03.2016 12:00 - 14:00 N.0.15 On Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV-Titel englisch
Interactive Teaching
LV-Art
Vorlesung
Semesterstunde/n
1.0
ECTS-Anrechnungspunkte
1.0
Anmeldungen
2
Organisationseinheit
Unterrichtssprache
Slowenisch
LV-Beginn
01.03.2016
eLearning
zum Moodle-Kurs

Zeit und Ort

Liste der Termine wird geladen...

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Študentje znajo na podlagi samostojnega raziskovanja strokovne literature in spoznavanja različnih učnih praks oblikovati zanimiv in dinamičen pouk slovenskega jezika.

Inhalt/e

Komunikacija in interakcija pri pouku slovenskega jezika (med učiteljem in učenci, med učenci).

Themen

 • - pouk slovenskega jezika: opredelitev, značilnosti, funkcije in vidiki pouka
 • - aktivna vloga učenca med poukom
 • - vloga učitelja pri pouku slovenščine kot prvega, drugega ali tujega jezika

Lehrziel

Študentje se spoznajo s strokovno literaturo, s konkretnimi šolskimi primeri poučevanja v razredu, oblikujejo različna učna gradiva za pouk slovenskega jezika z upoštevanjem starosti učencev, znanja jezika in čim večje aktivnosti učencev pri pridobivanju znanja.

Literatur

- Domej, Teodor idr.(2013): Kompetenzbeschreibungen für den Unterrichtsgegenstand "Slowenisch" : Sekundarstufe I, 8. šolska stopnja = Kompetenčni opisi za predmet "Slovenščina" : sekundarna stopnja I, 8. šolska stopnja.Wien ; Klagenfurt : Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur, Stabsstelle für das österreichische Minderheitenschulwesen = Dunaj ; Celovec : Zvezno ministrstvo za pouk, umetnost in kulturo, Oddelek za manjšinsko šolstvo v Avstriji. -Domej, Teodor (2014): Dediščina in izziv dvo- in večjezičnosti.V: Rastje, št. 8, str. 166-183. - Žbogar Alenka (2013): Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Zveza društev Slavistično društvo Slovenije. -Rupnik Vec Tanja, Kompare Alenka (2006): Kritično mišljenje v šoli. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo. - Marentič Požarnik Barica, Plut Pregelj Leopoldina (2009): Moč učnega pogovora. Ljubljana: DZS. - Ginnis Pail (2004): Učitelj – sam svoj mojster. Kako vsakega učenca pripeljemo do uspeha. Ljubljana: Založba Rokus. - Sodobna pedagogika (znanstvena revija za področje vzgoje in izobraževanja) - Pedagoška revija Didakta - Šolski razgledi, strokovnoinformativni časnik za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo - Slovenščina v šoli, revija Zavoda RS za šolstvo Dodatna literatura bo podana na predavanjih.

Prüfungsinformationen

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Prüfungsinhalt/e

Obravnavana snov in strokovna literatura.

Beurteilungskriterien/-maßstäbe

Pogoj za pristop k izpitu: aktivno sodelovanje na predavanjih, priprava gradiv, govorni prispevki.

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

 • Diplom-Lehramtsstudium Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 368, Version: 04W.7)
  • 1.Abschnitt
   • Fach: Fachdidaktik (Pflichtfach)
    • Interaktionsdidaktik ( 1.0h VO / 1.0 ECTS)
     • 530.406 Interaktionsdidaktik (1.0h VO / 1.0 ECTS)

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Wintersemester 2021/22
 • 530.406 VX Interaktionsdidaktik (= LA neu: Einführung in die Sprachdidaktik Teil 2, SLM 001) (1.0h / 1.5ECTS)
Wintersemester 2019/20
 • 530.406 VX Interaktionsdidaktik (= LA neu: Einführung in die Sprachdidaktik Teil 2, SLM 001, BKS.I01, RUI.001) (1.0h / 1.5ECTS)
Wintersemester 2018/19
 • 530.406 VX Interaktionsdidaktik (= LA neu: Einführung in die Sprachdidaktik Teil 2, SLM 001) (1.0h / 1.5ECTS)
Wintersemester 2017/18
 • 530.406 VX Interaktionsdidaktik (= LA neu: Einführung in die Sprachdidaktik Teil 2, SLM 001) (1.0h / 1.5ECTS)
Wintersemester 2016/17
 • 530.406 VO Interaktionsdidaktik (= LA neu: Einführung in die Sprachdidaktik Teil 2, SLM 001) (1.0h / 1.5ECTS)
Wintersemester 2014/15
 • 530.406 VO Interaktionsdidaktik (1.0h / 1.0ECTS)
Wintersemester 2012/13
 • 530.406 VO Interaktionsdidaktik (1.0h / 1.0ECTS)