530.402 (15W) Special Language Skills A Slovene: Infrasturcture of Slovenian Language

Wintersemester 2015/16

Registration deadline has expired.

First course session
02.10.2015 08:00 - 10:00 N.0.15 On Campus
... no further dates known

Overview

Lecturer
Course title german Spezialkurs Slowenisch: Infrastruktura slovenskega knjižnega jezika (Vertiefungskurs A)
Type Course (continuous assessment course )
Hours per Week 2.0
ECTS credits 3.0
Registrations 13 (30 max.)
Organisational unit
Language of instruction Slowenisch
Course begins on 02.10.2015
Seniorstudium Liberale Yes

Time and place

List of events is loading...

Course Information

Teaching methodology including the use of eLearning tools

Teoretična razlaga s praktičnimi vajami. Domače delo.

Course content

Študenti se seznanijo z infrastrukturo slovenskega jezika v preteklosti in danes. Seznanijo se z jezikovnim razvojem slovenščine v predknjižnem obdobju in po letu 1550 do danes, se poučijo o statusu slovenskega jezika danes v Sloveniji, Evropski uniji in vsvetu, spoznajo temeljne inštitucije, ki skrbijo za razvoj, poučevanje in ohranjanje slovenščine. Podrobno jim predstavimo jezikovne vire, dostopne tako v knjižni kot tudi elektronski obliki oz. na spletu, ter jih naučimo, kako jih kritično uporabljati. Študentje spoznajo tudi zvrstno členjenost slovenskega jezika, s poudarkom na socialni in funkcijski zvrstnosti, in se seznanijo z vlogo in pomenom posameznih zvrsti.

Topics

 • - zgodovina in razvoj slovenskega knjižnega jezika
 • - status slovenščine danes
 • - inštitucije
 • - jezikovni viri
 • - zvrstnost slovenskega jezika

Teaching objective

- spoznavanje zgodovine in razvoja slovenskega jezika ter njegov status danes - v Sloveniji, EU, svetu - seznanitev z inštitucijami, povezanimi s slovenskim jezikom - seznanitev s knjižnimi in spletnimi jezikovnimi viri za slovenščino - seznanitev s socialno in zvrstno razčlenjenostjo slovenskega jezika ter pomenom in vlogo posameznih jezikovnih zvrsti v sporazumevanju

Literature

Priporočena literatura bo predstavljena ob začetku semestra pri pouku.

Examination information

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Assessment criteria / Standards of assessment for examinations

Pisni izpit.

Grading scheme

Grade / Grade grading scheme

Position in the curriculum

 • Teacher training programme Slovene (Secondary School Teacher Accreditation) (SKZ: 368, Version: 04W.7)
  • Stage one
   • Subject: Sprachausbildung (Compulsory subject)
    • Vertiefungskurs Slowenisch A ( 2.0h KU / 3.0 ECTS)
     • 530.402 Special Language Skills A Slovene: Infrasturcture of Slovenian Language (2.0h KS / 3.0 ECTS)
 • Bachelor's degree programme Slavonic Studies (SKZ: 650, Version: 05W.4)
  • Subject: Spezielle Sprachausbildung (Slowenisch) (Compulsory subject)
   • Module: Sprachbeherrschung (Slowenisch)
    • Spezialkurs (Slowenisch) ( 2.0h KU / 3.0 ECTS)
     • 530.402 Special Language Skills A Slovene: Infrasturcture of Slovenian Language (2.0h KS / 3.0 ECTS)

Equivalent courses for counting the examination attempts

Wintersemester 2024/25
 • 530.402 KX Spezialkurs Slowenisch: Infrastruktura slovenskega knjižnega jezika (Vertiefungskurs A) (= LA neu: Einführung in die Slawistik Teil 2, SLB.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2023/24
 • 530.402 KX Spezialkurs Slowenisch: Infrastruktura slovenskega knjižnega jezika (Vertiefungskurs A) (= LA neu: Einführung in die Slawistik Teil 2, SLB.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2022/23
 • 530.402 KX Spezialkurs Slowenisch: Infrastruktura slovenskega knjižnega jezika (Vertiefungskurs A) (= LA neu: Einführung in die Slawistik Teil 2, SLB.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2021/22
 • 530.402 KX Spezialkurs Slowenisch: Infrastruktura slovenskega knjižnega jezika (Vertiefungskurs A) (= LA neu: Einführung in die Slawistik Teil 2, SLB.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2020/21
 • 530.402 KS Spezialkurs Slowenisch: Infrastruktura slovenskega knjižnega jezika (Vertiefungskurs A) (= LA neu: Einführung in die Slawistik Teil 2, SLB.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2018/19
 • 530.402 KS Spezialkurs Slowenisch: Infrastruktura slovenskega knjižnega jezika (Vertiefungskurs A) (= LA neu: Einführung in die Slawistik Teil 2, SLB.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2017/18
 • 530.402 KS Spezialkurs Slowenisch: Infrastruktura slovenskega knjižnega jezika (Vertiefungskurs A) (= LA neu: Einführung in die Slawistik Teil 2, SLB.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2016/17
 • 530.402 KS Spezialkurs Slowenisch: Infrastruktura slovenskega knjižnega jezika (Vertiefungskurs A) (= LA neu: Einführung in die Slawistik Teil 2, SLB.001) (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2014/15
 • 530.402 KU Vertiefungskurs A Slowenisch: Konverzacija (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2013/14
 • 530.402 KU Vertiefungskurs A Slowenisch: Konverzacija (2.0h / 3.0ECTS)
Wintersemester 2012/13
 • 530.402 KU Vertiefungskurs A Slowenisch: Konverzacija (2.0h / 3.0ECTS)