()

530.450 (20S) Fachwissenschaftliche Vertiefung Slowenisch: Kurs 11 (SLP.002): Slovar: zgradba in raba

Sommersemester 2020

Anmeldefrist abgelaufen.

Erster Termin der LV
11.03.2020 16:00 - 18:00 N.0.17 Off Campus
... keine weiteren Termine bekannt

Überblick

Lehrende/r
LV Nummer Südostverbund SLP02001UL
LV-Titel englisch Dictionary: structure and use
LV-Art Seminar (prüfungsimmanente LV )
Semesterstunde/n 2.0
ECTS-Anrechnungspunkte 4.0
Anmeldungen 3 (25 max.)
Organisationseinheit
Unterrichtssprache Slowenisch
LV-Beginn 11.03.2020

Zeit und Ort

Liste der Termine wird geladen...

LV-Beschreibung

Intendierte Lernergebnisse

Študenti pridobijo temeljna znanja s področja leksikografije in poznajo zgodovino in razvoj slovenske leksikografije. Poznajo različne slovarske tipologije in razumejo, kaj je slovar. Poglabljajo se v lastnosti enojezičnih slovarjev, razumejo njihovo mikro- in makrostrukturo. Poznajo vlogo uporabniškega vidika leksikografije in se zanimajo za izboljšave slovarjev na tem področju. Naučijo se uporabljati različne spletno dostopne slovarske priročnike in so sposobni interpretirati raznovrstne jezikovne podatke v njih. Berejo temeljno literaturo s področja leksikografije in jo znajo intrerpretirati. Pridobijo osnovno usposobljenost za nadaljnje uvajanje v praktično slovaropisno delo.

Lehrmethodik inkl. Einsatz von eLearning-Tools

predavanja, seminar, vaje

Inhalt/e

Tematski sklopi predmeta so:

1. Uvod v leksikografijo: opredelitev in temeljni pojmi

2. Tipologije in tipi slovarjev

3. Zgodovina slovenske leksikografije: tradicionalna in korpusna leksikografija

4. Slovarski opis slovenščine: lastnosti in zgradba enojezičnih slovarjev

5. Ciljni uporabniki slovarjev in njihove potrebe

6. Uporaba slovarjev na portalu Fran

7. Leksikografska praksa: priprava slovarskega sestavka

Literatur

ARHAR HOLDT, Špela, 2018: Odnos jezikovnih uporabnikov do splošnih enojezičnih slovarjev: slovenski vidik. Slovenščina 2.0, 1–36.

International Journal of Lexicography (1988–). Oxford University Press.

LANDAU, Sydney, 2001. Dictionaries: The Art and Craft of Lexicography. 2nd Edition. Cambridge.

Bo SVENSEN, 2009. A Handbook of Lexicography. Cambridge.

Ada VIDOVIČ MUHA, 2013: Slovensko leksikalno pomenoslovje. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete.

Dodatna literatura bo podana sproti na predavanjih.

Prüfungsinformationen

Im Fall von online durchgeführten Prüfungen sind die Standards zu beachten, die die technischen Geräte der Studierenden erfüllen müssen, um an diesen Prüfungen teilnehmen zu können.

Prüfungsmethode/n

Pisni in ustni izpit.

Prüfungsinhalt/e

Vsebina izpita: preverjanje poznavanja zgradbe in lastnosti

slovarjev slovenščine ter preverjanje razumevanja jezikovnih

podatkov v različnih tipih slovarjev. 


Beurteilungskriterien/-maßstäbe

Študent pripravi seminarsko nalogo in na vajah aktivno sodeluje. Pozitivno ocenjena seminarska naloga je pogoj za opravljanje izpita. 

Beurteilungsschema

Note Benotungsschema

Position im Curriculum

 • Master-Lehramtsstudium Master Unterrichtsfach Slowenisch (SKZ: 528, Version: 19W.2)
  • Fach: Fachwissenschaftliche Vertiefung (Pflichtfach)
   • SLP.002 Fachwissenschaftliche Vertiefung Slowenisch: Kurs 11 ( 2.0h SE, KS / 4.0 ECTS)
    • 530.450 Fachwissenschaftliche Vertiefung Slowenisch: Kurs 11 (SLP.002): Slovar: zgradba in raba (2.0h SE / 4.0 ECTS)
     Absolvierung im 2. Semester empfohlen

Gleichwertige Lehrveranstaltungen im Sinne der Prüfungsantrittszählung

Sommersemester 2023
 • 530.450 SE Fachwissenschaftliche Vertiefung Slowenisch: Kurs 11 (SLP.002): Slovar: zgradba in raba (2.0h / 4.0ECTS)
Sommersemester 2021
 • 530.450 SE Fachwissenschaftliche Vertiefung Slowenisch: Kurs 11 (SLP.002): Slovar: zgradba in raba (2.0h / 4.0ECTS)